Nefrologia-Diàlisi

Simulació pacient amb nefrologia

Descripció del mòdul

Mòdul ambientat en una unitat de teràpia renal substitutiva. Proporciona als participants la possibilitat de tractar de manera integral un pacient amb insuficiència renal que requereixi d’un tractament substitut tant d’adult com pediàtric. S’han dissenyat diferents pacients (lactant, infant, adolescent i pacient adult).      

L’escenari permet treballar:

 • Màquina de diàlisi programable
 • Creació de pautes de diàlisi
 • Accessos vasculars específics per a la diàlisi
 • Petició de proves d’imatge, de laboratori, electrocardiogrames

Informació transversal:

 • Els participants es comuniquen entre ells i amb el pacient per veu en temps real.
 • Es disposa d’avatars: 4 adults, 3 pediàtrics i 2 neonatals
 • Es disposa de diferents biblioteques: proves de laboratori, proves d’imatge, electrocardiogrames, etc.
 • Possibilitat de diferents rols: facilitador de simulació, participant, observador.
 • Possibilitat d’interaccions amb els pacients i diferents dispositius mèdics.
 • Possibilitat de fisiologia dinàmica del pacient en resposta al tractament i a les diferents accions dels participants.
 • Possibilitat de generar múltiples casos i sessions de manera simultània.

Durada

1h

Modalitat

Multiusuari

Informació important:

Per poder participar en una sessió formativa són necessàries unes claus d’accés.

Si ets professional de Vall d’Hebron, sol·licita-les a través de la Intranet.

Si ets extern i estàs interessat en més informació, contacta’ns simulacio@vhebron.net