Neonatologia

Neonatologia simulació

Descripció del mòdul

El mòdul està dissenyat per atendre un nounat recreant dos possibles ambients, un a la sala de parts i l’altre a una unitat de cures intensives neonatals amb possibilitat de realitzar un trasllat entre un servei i un altre.                

L’escenari disposa de:

 • 2 escenaris, Sala de parts i Unitat de Cures Intensives Neonatal
 • Entrenament en la Reanimació Neonatal
 • Monitor de constants multiparamètric.
 • Respirador amb diferents modalitats de ventilació mecànica avançada pediàtrica neonatal.
 • Monitor de funció cerebral
 • Monitor desfibril·lador.
 • Biblioteca de fàrmacs amb bombes d’infusió avançada.
 • Respirador amb diferents modalitats de ventilació avançada.

Informació transversal:

 • Els participants es comuniquen entre ells i amb el pacient per veu en temps real.
 • Es disposa d’avatars: 4 adults, 3 pediàtrics i 2 neonatals
 • Es disposa de diferents biblioteques: proves de laboratori, proves d’imatge, electrocardiogrames, etc.
 • Possibilitat de diferents rols: facilitador de simulació, participant, observador.
 • Possibilitat d’interaccions amb els pacients i diferents dispositius mèdics.
 • Possibilitat de fisiologia dinàmica del pacient en resposta al tractament i a les diferents accions dels participants.
 • Possibilitat de generar múltiples casos i sessions de manera simultània.

Durada

1h

Modalitat

Multiusuari

Informació important:

Per poder participar en una sessió formativa són necessàries unes claus d’accés.

Si ets professional de Vall d’Hebron, sol·licita-les a través de la Intranet.

Si ets extern i estàs interessat en més informació, contacta’ns simulacio@vhebron.net